środa, 20 lutego 2013

HISTORIA STAROŻYTNA


   Blog ten poświęcony jest starożytności, a więc okresowi od powstania pierwszych cywilizacji do upadku cesarstwa zachodniorzymskiego w 476 roku.

 

Dokładne ramy czasowe tego okresu nie są ściśle określone. Tradycyjnie za początek starożytności uznaje się powstanie cywilizacji opartej na przekazie pisemnym, czyli schyłek IV tysiąclecia p.n.e., kiedy to Sumerowie zaczęli stosować pismo klinowe, dla wcześniejszych dziejów rezerwując termin prehistoria lub pradzieje. 

 

Data końcowa okresu zwykle wiązana jest z upadkiem bądź poważnymi przemianami cesarstwa rzymskiego – najczęściej wymienia się rok 476, czyli koniec panowania ostatniego cesarza zachodniorzymskiego, Romulusa Augustulusa.